Pogrzeb chrześcijański

O śmierci swych najbliższych należy powiadomić w pierwszej kolejności duszpasterza parafii, na terenie której mieszkał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin pogrzebu. Zgłaszając zgon w Biurze Parafialnym należy przedstawić:
akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie wystawia miejscowy duszpasterz lub kapelan szpitala).
Do liturgii pogrzebowej integralnie należy Msza św. Pogrzebowa. Zachęcamy, aby uczestniczyła w niej rodzina i najbliżsi. Prosimy też o przystąpienie do Sakramentu Pokuty oraz Komunii św. w intencji zmarłego.
Uwaga!
Zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego każdy sakrament oraz pogrzeb ma miejsce w parafii zamieszkania. Może się odbyć w innej parafii za zgodą pisemną proboszcza.