Historia parafii

2008 rok

20 sierpnia, ks. Grzegorz Grobelny odwołany za stanowiska wikariusza parafii św. Rocha w Złotowie i mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława Bpa i M. w Solcu Kuj., z zadaniem przygotowania od strony administracyjnej i prawnej nowej parafii.

28 sierpnia, Rada Miejska w Solcu Kuj. uchwala zamianę gruntów parafii p.w. św. Stanisława Bpa i M., mieszczących się przy ul. Łąkowej na teren przy ul. Tartacznej, na rzecz mającej powstać parafii.

3 października, ks. Grzegorz Grobelny odwołany ze stanowiska wikariusza parafii św. Stanisława Bpa i M. W Solcu Kuj. i mianowany proboszczem parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła.

7 października, bp Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa eryguje parafię p.w. Nawrócenia św. Pawła w Solcu Kuj.

2009 rok

25 stycznia, pierwszy odpust w parafii celebrowany w kościele św. Stanisława przez ks. kan. Tadeusza Zabłockiego. Kazanie wygłosił ks. kan. Tomasz Cyl, proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

19 marca, montaż krzyża na działce parafialnej, ufundowanego przez p. Czesława Frischke z Makowisk i bezinteresownie wykonanego przez p. Zbigniewa Urbaniaka z ul. M. Kopernika.

23 marca, wytyczenie przez geodetę p. Roberta Wójtewicza terenu pod budowe kaplicy.

8 kwietnia 2009, Droga Krzyżowa ulicami parafii (nabożeństwo odbywa corocznie w Wielką Środę). Po jej zakończeniu Msza św. celebrowana przez ks. kan. Tadeusza Zabłockiego i ks. proboszcza Grzegorza Grobelnego oraz poświęcenie krzyża.

10 kwietnia, wylanie fundamentów pod budynek kaplicy.

11 kwietnia, święcenie potraw na terenie działki parafialnej.

24 maja, I Komunia św. „gościnnie” w kościele św. Stanisława B. i M.

21 czerwca, rozpoczęcie sprawowania codziennych Mszy św. na działce parafialnej, w namiocie użyczonym przez druha Adama Brzozowskiego.

26 lipca, pierwsza Msza św. oraz sakrament chrztu św. w kaplicy.

27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.

2 – 9 października, parafialna pielgrzymka szlakiem św. Pawła do Turcji.

15 listopada, bp. Jan Tyrawa poświęca kaplicę i udziela 1. sakramentu bierzmowania w dziejach parafii.

2010 rok

31 stycznia, pierwszy odpust parafialny w kaplicy, celebrowany przez ks. dra Mariusza Kucińskiego, proboszcza parafii p.w. św. Mateusza w Bydgoszczy.

27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.

6 – 10 września, pielgrzymka do Rzymu.

16 – 17 września, pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Łagiewnik i Krakowa.

2011 rok

10 kwietnia, poświęcenie obelisku z tablicą ufundowaną i wykonaną przez firmę Granit z Solca Kuj., w 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 1. Katastrofy Smoleńskiej.

maj, rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie Domu Parafialnego.
czerwiec, wylanie fundamentów pod budynek Domu Parafialnego.

27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.

16 – 24 września, pielgrzymka do Ziemi Świętej.

2012 rok

5 marca, rozpoczęcie prac przy stawianiu murów Domu Parafialnego.

maj, pielgrzymka Służby Liturgicznej do Dąbrówki Kościelnej

27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.

grudzień, Stan surowy zamknięty Domu Parafialnego .

2013 rok

styczeń, kulig Służby Liturgicznej w Chrośnie

21 lutego, wizytacja kanoniczna Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, J.E. ks. bpa Jana Tyrawy

kwiecień, prace wykończeniowe wewnątrz Domu Parafialnego – tynkowanie, malowanie i glazura w pomieszczeniach mieszkalnych, woda, centralne ogrzewanie oraz ocieplenie budynku i wyłożenie kostki brukowej.

27 lipca, wyjście Pieszej Pielgrzymki Promienistej na Jasna Górę.

październik, ks. proboszcz Grzegorz Grobelny zamieszkuje w Domu Parafialnym,
– I powołanie w parafii – Paweł Dziewiątkowski podejmuje studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej.

2014 rok

styczeń, prace wykończeniowe w części gospodarczej Domu Parafialnego (kuchnia, pomieszczenie Biura Parafii, salki parafialne).

12 kwietnia, Parafia wspólnie z Zespołem Szkół organizuje Konferencję „św. Jan Paweł II wzór człowieczeństwa”, pod patronatem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej J.E. ks. bpa Jana Tyrawy.

wrzesień, pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia

28 października, ks. kan. Tadeusz Zabłocki, emerytowany proboszcz NSPJ w Solcu Kuj. zamieszkuje w Domu Parafialnym.

grudzień, ufundowanie przez Darczyńcę i parafię 25. paczek na Boże Narodzenie dla rodzin potrzebujących

2015 rok

maj, tynkowanie i elewacja Domu Parafialnego oraz zamontowanie rynien spustowych oraz systemu odwadniającego.

czerwiec, Pielgrzymka do Wilna, Trok i Kowna, uzyskanie zgody na użytkowanie Domu Parafialnego.

lipiec, sierpień, ułożenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do Domu Parafialnego, prace elewacyjne po zachodniej stronie Domu – wyłożenie płytkami schodów, chodnik z kostki brukowej.

12 października, Koncert Tomka Kamińskiego.

6 grudnia, parafia włącza się w akcję „Szlachetna Paczka”.

20 grudnia, montaż nowej, ruchomej szopki.

2016 Rok

maj, Parafia wraz z Zespołem Szkół organizuje konferencję „Chrzest Mieszka I fundamentem początków państwa, narodu i Kościoła”. Patronat objęła burmistrz M i G w Solcu Kuj. p. Teresa Substyk.

25 maja, Jubileusz 25 – lecia sakramentu kapłaństwa ks. proboszcza.

czerwiec, rozpoczęcie budowy garaży i budynku gospodarczego.

26 – 31 lipca Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do Krakowa pojechała grupa 10 osób oraz jedna wolontariuszka.

8 – 12 sierpna, Pielgrzymka do Pragi i po Dolinie Kłodzkiej.

2017 Rok

kwiecień, zamontowanie nowej Drogi Krzyżowej w kaplicy.

maj, pielgrzymka do Częstochowy Stowarzyszenia Wspierania powołań, wykonanie ogrodzenia kaplicy i Domu Parafialnego.

czerwiec, Jubileusz 45 – lecia Kapłaństwa ks. prałata Franciszka Nowakowskiego.

lipiec, pielgrzymka do Lwowa i po Bieszczadach.

październik, parafia gościła 40. dzieci z Gminy Sośno, poszkodowanej przez huragan. Obdarowaliśmy ich przyborami szkolnymi i słodyczami, kiermasz misyjny na rzecz Augostina z Madagaskaru, na czesne i wyżywienie.

listopad, parafia włączyła się do „Szlaczetnej Paczki”, koncert pieśni patriotycznej w Święto Niepodległości.

grudzień, zbiórka na rzecz parafii w Ciężkowie koło Szubina, gdzie spalił sią dach kościoła.

2018 Rok

styczeń, rozpoczęcie cyklicznych nabożeństw przygotowujących do Nawiedzenia obrazu Matki Bożej.

kwiecień, wspólne zorganizowanie ze SP nr 1 konferencji „Rola rodziny i Kościoła w pielęgnowaniu kultury Polskiej od czasu zaborów dom niepodległości”.

czerwiec, msza św. neoprezbitera ks. Patryka Śwista z diecezji pelplińskiej, 15 czerwca Jubileusz 60 – lecia Kapłaństwa ks. kanonika Tadeusza Zabłockiego, 18 czerwca wizytacja kanoniczna bpa Jana Tyrawy, 23 czerwca kwesta Sióstr Miłosierdzia z Bydgoszczy na wakacje dla dzieci.

sierpień, pielgrzymka po Tatrach i na Słowację.

Wrzesień, 18 – 23 września Misje Święte, 24 września Nawiedzenie obrazu Matki Bożej.

październik, powstanie wspólnoty Wojowników Maryi.

listopad – 11 listopada w Święto Niepodległości – wspólny śpiew pieśni patriotycznej, pielgrzymka do Gniezna Stowarzyszenia Wspierania Powołań.

grudzień, pomoc „adwentowy dobry uczynek” dla konkretnej rodziny w parafii w kwocie 2520 zł.

2019 Rok

marzec, parafia włączyła się w akcję dokończenia budowy i wyposażenia szkoły w Czadzie, gdzie pracuje kapłan diecezji bydgoskiej ks. Jakub Szałek, ofiarując na ten cel 2230 zł., wykonanie systemu nawodnienia wokół kaplicy i Domu Parafialnego.

czerwiec, 9 czerwca odprawił w naszej parafii jedną z pierwszych mszy św. ks. neoprezbiter Igor Wichrowski z parafii NSPJ w naszym mieście.

sierpień, remont wnętrza kaplicy.

wrzesień, pielgrzymka do Ziemi Świętej.

październik, parafia kontynuuje opiekę nad Augustinem z Madagaskaru, fundując stypendium na kolejny rok.

listopad, 11 listopada – wspólny śpiew pieśni patriotycznej dla Niepodległej.

2020 Rok

22 marca, rozpoczęła się epidemii korona-wirusa, we mszy św. może uczestniczyć jedynie 5. osób. Parafia podejmuje transmisję Mszy św. on-line. Pierwsza Komunia sw. i sakrament bierzmowania przeniesione na 13 wrzesień, choć pewna grupa rodziców zdecydowała się na 19 lipca. Planowana na sierpień pielgrzymka do Grecji przeniesiona na 2021 rok.

kwiecień, służby państwowy wprowadziły limit uczestniczących jednorazowo w liturgii, w naszej kaplicy do 26 osób i następnie do 40.

31 maja, zniesiono limity wiernych w świątyniach, z jednoczesnym zachowanie maseczek i dystansu 2 metrów.

czerwiec, procesja Bożego Ciała zw względu na pandemię jedynie wokół kościoła.

sierpień, zaakceptowano projekt architektoniczny nowego kościoła.

18 października, „druga fala” epidemii, limity w kościołach, w naszej kaplicy 60 osób. Parafia rozpoczęła pracę nad projektem technicznym kościoła.

1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, ze względu na pandemię bez Mszy św. na soleckim cmentarzu.

grudzień, ten rok bez Odwiedzin Duszpasterskich. W kolejne dni parafianie uczestniczą w Mszach św. dla wyznaczonych ulic w ich intencji.

2021 rok

marzec, rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy Bogusław Konieczka. Parafia kolejny raz włączyła się w akcję „Pączek dla Afryki”.

kwiecień, 28 kwietnia w ramach „Sztafety Powołaniowej” gościliśmy kleryków bydgoskiego seminarium i wspólnie modliliśmy się o powołania.

maj, ze względu na pandemię I Komunia św. jednego dnia – w niedzielę 23 maja o godz. 9.30, 11.30 i 15.00.

25 maja, sakrament bierzmowania. Wobec rezygnacji bpa Jana Tyrawy i przejścia na emeryturę sakramentu udzielił kanclerz kurii ks. Piotr Nowak.

sierpień, pielgrzymka do Grecji „śladami św. Pawła”.

wrzesień, 12 września „odłożona” beatyfikacja Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji rekolekcje przygotowujące do tej uroczystości, przeprowadził ks. dr Leszek Chudziński, emerytowany kapłan z parafii św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

21 września papież Franciszek mianuje bpem bydgoskim Krzysztofa Włodarczyka, dotychczasowego bpa pomocniczego diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Inggres do katedry bydgoskiej odbył się 13 listopada.

listopad, 11 listopada Święto niepodległości. Msza św. o godz.9.30. Po jej zakończeniu śpiew pieśni patriotycznych.

grudzień, 13 grudnia parafia gościła harcerzy chorągwi Kujawsko – Pomorskiej, którzy przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Do uczestników słowo skierował telefonicznie na początku Mszy św. bp Krzysztof Włodarczyk
– Kolejny rok bez Odwiedzin Duszpasterskich. W dni powszednie dla wyznaczonych ulic parafianie uczestniczyli w Mszach św.w ich intencji.

2022 rok

styczeń, 16 stycznia koncert kolędowy i noworoczny Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Łukasza Zagrobelnego.

24 stycznia agresja Rosji na Ukrainę. Parafia włączyła sie w pomoc dla przybyłej rodziny z Ukrainy, która zamieszkała u państawa Teresy i Henryka Skorków z ul. Toruńskiej oraz wsparła transport sanitarny dla Domu Dziecka z Grudka Lwowskiego i gościła o. Laurencjusza z Rożyna, pomagając w organizacji transportu żywności i leków.

25 stycznia, odpust w parafii. Mszy św. przewodniczył ks. kanclerz Grzegorz Nowak.

kwiecień, w sobotę 23 kwietnia gościliśmy ks. Romana Narytnyka, który celebrował Wielką Sobotę w obrządku greckokatolickim i pobłogosławił pokarmy wielkanocne Ukraińcom przebywającym na terenie naszego miasta.

maj, 23 maja, bp Krzysztof Włodarczyk będąc po raz pierwszy w parafii, udzielił sakramentu bierzmowania.

29 maja, zmarła śp. Jolanta Jasionek, prezes Parafialnego Koła Stowarzyszenia Wspierania Powołań naszej parafii, lektorka i animatorka wielu wydarzeń w naszej wspólnocie. Dziękujemy Ci Jolu! Spoczywaj w pokoju!

30 maja kapłani wyświęceni wspólnie z księdzem proboszczem spotkali się na Mszy św. i obchodzili 32. rocznicę święceń kapłańskich.

czerwiec, 12 czerwca, zamieszkujący na terenie parafii emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Bydgoszczy, obchodził 50. lecie sakramentu kapłaństwa.