Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest dziecka powinien mieć miejsce wkrótce po jego urodzeniu w kościele parafialnym. Jeśli miałby się odbyć w innej parafii potrzebna jest zgoda ks. proboszcza parafii zamieszkania. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie rodzice. Dziecku można udzielić Sakramentu Chrztu św. kiedy istnieją prawdopodobne przesłanki do tego, że zostanie wychowane w wierze katolickiej. Chrztu św. udzielamy w naszej parafii w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 15.00.
Rodzice (oboje) proszeni są o zgłaszanie Chrztu św. w Biurze Parafialnym najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem, przynosząc ze sobą:
– akt urodzenia dziecka z USC,
– świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa albo wiedzę o dacie i
miejscu jego zawarcia

W dniu Chrztu św. prosimy rodziców chrzestnych o podejście do zakrystii 15 minut przed uroczystością w celu złożenia podpisów w Parafialnej Księdze Chrztów i oddanie kartek od Spowiedzi św. (swoich i rodziców) oraz przedstawienie zaświadczenia od proboszcza swojej parafii, że są wierzącymi i parktykującymi katolikami (jeśli nie należą do naszej parafii). Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę po Mszy św. o godz. 17.30