Sakrament chorych

Sakrament Chorych powinni przyjąć:
Chorzy w trakcie trwania poważnej choroby. Udziela się go również przed zabiegiem operacyjnym. Sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory po jego przyjęciu powrócił do zdrowia, ponownie zachorował lub gdy stan chorego uległ pogorszeniu.
Osoby w podeszłym wieku (zwłaszcza podczas Światowego Dnia Chorego, gdy w naszej parafii udzielamy tego sakramentu podczas specjalnego nabożeństwa).
Chore dzieci mogą przyjąć Sakrament chorych, kiedy posiadają choćby ogólną świadomość dokonujących się czynności.
Chorym nieprzytomnym udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, prosiliby o to. Jeżeli nastąpiła śmierć biologiczna sakramentu się nie udziela.

Sakrament Chorych niesie w chorobie łaskę umocnienia w wierze i nadziei oraz uzdrowienie. Troska o chorych, obowiązek niesienia im pomocy również duchowej spoczywa przede wszystkim na rodzinie i krewnych. Powinni oni zadbać oto, aby w poważnej chorobie, która dotknęła kogoś z bliskich zapewnić im możliwość przyjęcia sakramentu chorych i przygotować chorego na spotkanie z Chrystusem.
W każdą 1. sobotę miesiąca udajemy się do chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 8.00. Prosimy ich zgłaszać w Biurze lub zakrystii. W nagłych przypadkach prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem parafii 603953002
Przygotowując się na przyjęcie kapłana w domu należy przygotować:
stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece
szklankę wody i łyżeczkę
sól i kawałek chleba
watę lub husteczkę higeniczną
Podczas sprawowania sakramentu domownicy, sąsiedzi i znajomi gromadzą się przy chorym i wspierają go wspólną modlitwą.